Dræning


Vores kloakservice indeholder en lang række forskellige drænløsninger:
•Dræning af overflader.
•Omfangsdræn.
•Dræning af kælder.
•Drænpumper.
•Markdræn.
•Grøftgravning.
•Vakuum Sugespidser.
•Komplet omfangsdræn med behandling af kælder ydervæg med membran og isolering.