Kloak


A.L. Entreprise har stor erfaringer med at udføre alle former for kloak arbejder. Så om det drejer sig om hovedkloak, stikledninger, forsikringsskade, rotteskader, brud, renovering, strømpeforing, cracking eller punktrenovering så kontakt os.

Vi installerer og monterer højvandslukke, rottespærre, pumpebrønde, faskiner, nedsivningsanlæg og minirenseanlæg.

Du kan læse mere her om vores kloakservice:

  • Højvandslukke  

  • Faskine  

  • Ledningsarbejde