Ledningsarbejde


Vores kloakservice omfatter forskellige typer ledningsarbejde. Opgaverne udføres enten ved almindelig opgravning, jordraket, styret underboring eller rørtryk.

Vi kan udføre en lang række opgaver:
•Vandledninger.
•Pumpeledninger.
•Fjernvarme.
•Kabler.
•El.
•Kommunikation.
•Kloak.
•Dræn.
•Olierør.