Miljø


Vi opgraver og/eller udskifter olietanke og tilbyder ligeledes rensning af olietanke, sandfyldning af olietanke og rensning af olie fra olietanke.

A. L.Entreprise håndterer alle former for jordforureninger og vandmiljøforureninger i henhold til gældende regler.

Det er derfor naturligt at affald fra eget arbejde ligeledes håndteres miljømæssigt korrekt.
Alt arbejde udføres efter Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens anvisninger og vejledninger
samt i tæt samarbejde med den kommunale myndighed og deres miljøregler og jordforureningslov.