Miljørådgivning


A. L. Entreprise kan hjælpe med rådgivning om myndighedsgodkendelse ifm. byggesag,
kloakarbejde eller kloakservice samt rådgivning om miljøforhold.

Drejer det sig om vand eller jord prøver klare vi også dette.
Boreprøver til lokalisering af grundvand eller forurening.
Alt miljørådgivning er i samråd med Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens anvisninger og vejledninger
samt i tæt samarbejde med den kommunale myndighed og deres miljøregler og jordforureningslov.
Har du fået et påbud så ring til os vi kan hjælpe.