Nedrivning


Vi foretager hele og delvise nedrivninger af både store og små bygninger, udhuse, garager, fundamenter, haveanlæg og belægninger.

Vi kan også udføre skæring af huller til døre og vinduer samt rydning af træer, buske og beplantning.

Alt affald fra disse opgaver afleveres til miljømæssigt godkendte modtagere.