Nybyg


Vi udfører en lang række opgaver inden for nybyg:
•Tilbygning til eksisterende huse.
•Nybygning af fundamenter.
•Punktfundamenter.
•Armeret betonopgaver.
•Kældre.
•Understøbning.
•Sikring af sætningsskader.
•Revneforsegling af fundamenter.