Olietanke


Vi håndterer alle slags olietanke, om det drejer sig om udskiftning, opgravning eller rengøring af tanke.
Vi håndterer også tømning, sandfyldning og afpropning samt destruering af tanke.
Drejer det sig om rensning af olie i tanken klare vi også dette.
Selvfølgelig leverer og etabler vi også nye tanke. Inklusiv myndigheds registrering.
Alt arbejde udføres efter Miljøstyrelsens og Naturstyrelsens anvisninger og vejledninger
samt i tæt samarbejde med den kommunale myndighed og deres miljøregler og jordforurenings loven.

Ring eller skriv for uforpligtende tilbud.