Specialopgaver


Hos A. L. Entreprise kan vi udføre en lang række specialopgaver såsom:
•Styret underboring.
•Strømpeforinger.
•Cracking af eksisterende ledninger.
•Sikring af kloak under eksisterende bygninger.
•Punktrenovering.
•Vacuumdræning og sugespidsanlæg.
•Vandalsikret taghætter.
•Sikring/tætning af spejlbassin, springvand og bassin.