Slamsugning


Det er vigtigt at holde kloakken ren, så der ikke opstår problemer.

Hos A. L. Entreprise kan vi udføre kloakservice i form af en lang række rensningsopgaver af kloakker såsom:

•Hovedkloakker.
•Vejbrønde.
•Tagvandsbrønde.
•Tanke.
•Udskiller.
•Brønde.
•Kloakspuling.
•Rodskæring.
•Fjernelse af aflejringer.
•Slamsugning.
•Behandling af boreslam.
•Slam-rensning til genanvendelse.
•Rensning af faldstammer, ventilationsrør og affaldsskakte.